Passer Shared Services for min virksomhet?

Start testen ›

Shared Services er et godt eksempel på hvordan 1 + 1 kan bli 3. Ikke bare kan du få mer ut av ditt budsjett ved å dele tjenester, men også øke kvaliteten på tjenestene, samt rigge virksomheten for vekst. Derfor etablerer stadig flere virksomheter Shared Services for sentrale back-office funksjoner. Målet er å oppnå mer effektiv drift og høyere kvalitet på tjenester.

Vi mener at det for mange virksomheter ligger et betydelig ubenyttet potensiale i å satse strategisk og langsiktig på Shared Services. Det handler både om å forberede virksomheten for fremtiden og å etablere en driftsmodell som takler nye krav og økt konkurranse.

For å gi deg en indikasjon på om din virksomhet kan generere merverdi ved å samle regnskaps- og lønnsfunksjon i et Shared Services senter, har vi utarbeidet en test med et sett av relevante spørsmål.

Din tilbakemelding formidles umiddelbart i et enkelt format som følger trafikklysene; grønt, gult eller rødt lys:

Shared Services ser ut til å være hensiktsmessig for din virksomhet nå
Shared Services kan muligens passe for din virksomhet
Shared Services ser ikke ut til å passe din virksomhet nå


Testen tar kun 2 minutter å gjennomføre. Lykke til!